Hamsterhiet.com

 

Image and video hosting by TinyPic

Hei og velkommen til Hamsterhiets hjemmeside!
 
Hamsterhiet har vært et aktivt oppdrett av hamster siden 2010, og ble godkjent oppdrett hos NHF i desember 2010. Våren 2016 fikk jeg, sammen med en gjeng dedikerte oppdrettere, muligheten å stifte en ny forening; Norsk Hamsterklubb. Der sitter jeg i styret, i avlsrådet og har oppdrettet registrert på Syrisk gullhamster, Campbells og Vinterhvit dverghamster.
 
Jeg har hovedfokus på dyrevelferd og ønsker med mitt arbeid å bedre hamsterens status i Norge.
 
Hjemmesiden oppdateres fortløpende, og all informasjon (spesielt kullinformasjon) skal til en hver tid være korrekt!

Kontakt

Ønsker du å kjøpe hamster, eller har du noen spørsmål om kjøp?
 
Hamsterhiet@hotmail.com

 

 
På facebook deler jeg mine tanker, erfaringer og opplevelser som hamsterentusiast, oppdretter og eier av Hamsterhiet, med bilder og innlegg!
 
Opphavsrett
Alle bilder på denne nettsiden blir tatt av meg, og tilhører meg. Ved lån av andres bilder vil jeg linke til kilden under bildet. Ønsker du å låne bilder skal du beholde vannmerkingen, og henvise til meg. Du får heller ikke lov til å redigere bildene, dersom jeg ikke har sagt noe annet. Overtredelse av disse kravene blir tatt alvorlig!

Norsk Hamsterklubb

Image and video hosting by TinyPic

 
Jeg følger Norsk Hamsterklubb (NHK) sine retningslinjer for hold og avl av hamster, og forventer at mine kjøpere gjør det samme. Om det så være seg oppdrettere eller barnefamilier. Les det som står skrevet på foreningens hjemmesider om hold og avl av hamster.

Kategorier
Arkiv

 

Farger, mønstre og hårlag
Farger hos Syrisk hamster kan deles inn i to grupper, agouti (aka. viltfarger) og helfarger. Agoutifargene har et mønster tilknyttet seg: hanekam, kinnstriper og mørkere farge innerst. Helfarger er som ordet tilsier, helfarget. Noen fargegener må kombineres for at en spesiell farge skal kunne oppstå. Alle farger kan kombineres med forskjellige mønstre og hårlag.

Eksempler på agoutifarger:

 • Golden (AA) – grunnfarge
 • Silvergrey (Sgsg)
 • Light grey (Lglg)
 • Dark grey (dgdg)
 • Cinnamon (pp)
 • Rust (bb)
 • Tortoiseshell, Yellow (Toto♀/ToY♂)

Silvergrey Longhaired, fullvoksen hann. —->

Eksempler på helfarger:

 • Cream (ee)
 • Ivory (eeSgsg)
 • Sable (eeUu)
 • Black (aa)
 • Champagne (aabbpp)

Red eyed Cream Longhaired, ung hann. —->

Eksempler på hårlag:

 • Korthåret (ingen genotyper)
 • Langhåret (ll)
 • Rex (rxrx)
 • Satin (Sasa)
 • Umbrous (Uu)
 • Hårløs (hrhr)

Red eyed Silvergrey Umbrous Satin Rex Longhaired, ung hann. —->

Eksempler på mønstre:

 • Banded (Baba)
 • Dominant spot (Dsds)
 • Roan, White belly (Whwh)

Cinnamon Dominant spot Longhaired, hamsterunge —->

 

Genotyper og fenotyper
Alle farger, hårlag og mønstre hos hamsteren har egne koder, altså Genotyper. Samt har de også navn, Fenotyper.

 • Eksempel dominant gen; Fenotyper Silvergrey, Genotyper Sgsg.
 • Eksempel Recessivt gen; Fenotyper Langhåret, Genotype ll.

Vi skiller gener inn i to grupper, dominante gener og recessive gener. Vi kan også si at de deles inn i sterke og svake gener. Hvor de dominante genene er sterke, og de recessive er svake. Dominante gener videreføres enkelt ved at én av foreldrene har det. Recessive gener må komme fra begge foreldrene for at ungene skal arve dem. Recissive gener kan bæres skjult, det kan ikke dominante.
Alle dominante geners genotyper har stor bokstav helt først i genotypene. Eksempel, mønsteret banded er et dominant gen, og genotypene ser slik ut: Baba. Dersom begge foreldrene har samme dominante gen vil noen av ungene få dobbelt opp med det dominante genet, og da skrives genkoden med to store forbokstaver: BaBa. Recessive genotyper skrives med små bokstaver. Eksempel, genet for langhåret pels: ll. Dersom en hamster bærer et recessivt gen skjult (kun fått genet fra én forelder) vil det skrives som én liten bokstav: l.

 

Eksempler på fenotyper og dens genotyper:

 • Silvergrey Dominant spot Longhaired, bærer av Cream og Rex. SgSg Dsds ll -e -rx
  • Kun når én av foreldrene har dobbelt opp med et recessivt gen kan vi helt sikkert si at ungene blir bærere.
  • For å markere i fenotypene at en hamster har dobbelt opp med et dominant gen, markerer vi disse med betegnelsen “homozygous” som betyr dobbelt. Heterozygous betyr enkelt, men det er ikke nødvendig å oppgi at en hamster er heterozygous, ettersom dette er mest vanlig. Det er ikke alltid man kan se om en hamster er homozygous. På feks. fargen Silvergrey er det ganske tydelig, for dobbelt opp med dette genet gjør at fargen blir hakket lysere i tonen.
 • Cream Banded Satin Shorthaired. ee Baba Sasa.
  • Står det ikke oppgitt i genotypene at hamsteren er langhåret, så er den korthåret. Det bør likevel alltid nevnes i fenotypene at den er korthåret.
  • Står det ikke oppgitt i fenotypene at hamsteren har røde øyne, så har den sorte øyne.
 •  Red eyed White Longhaired, bærer av Rust (brunøret). ee pp SgSg ll -b.
  • I dette eksempelet må begge foreldrene ha vært silverbasert (silvergrey), for at avkommet skal kunne være homozygous. Noen farger, som White, har egne navn fremfor homozygous-betegnelse. Det kommer av at hamsteren også er Creambasert (ee), og mister derfor agoutimønsteret.

 

 

Uheldige krysninger
Når man avler så påtar man seg et ansvar å sette fornuftige krysninger. Ikke bare for å få et godt resultat, men det er også noen hensyn som må tas når det gjelder helse.

 • Mønstergenet Dominant spot og fargegenet Light grey (aka. lethal grey), er dominante letale gener. Når man krysser to foreldre med disse genene vil 25% av avkommene få dobbelt opp (DsDs og LgLg), som vil resultere i at fostrene dør under svangerskapet. Dette kan få fatale følger for resten av ungene i magen og for mor.
 • Ved å krysse to hamstere som er av hårlagsgenet Satin vil 25% av ungene få noe som kalles supersatin. Satingenet gjør hårstråene hule og tynnere. Hamsterunger med supersatin vil ha ekstremt dårlig pelskvalitet og kan i verste fall bli hårløse.
 • Roan, White belly.. Mer info kommer!

 

 

Ettersom det finnes så mange forskjellige fargegener har jeg valgt å vise kun et lite utvalg her på bloggen. Nemlig de farger som jeg avler etter, og andre farger som kan dukke opp.

 

Cream
Black eyed og Red eyed
(ee og eepp)
Cream og Cream + Cinnamon

1 cream

Ivory
Black eyed og Red eyed
(eeSgsg og eeppSgsg)
Cream + Silvergrey og Cream + Cinnamon + Silvergrey

2 ivory

White
Black eyed og Red eyed

(eeSgSg og eeppSgSg)
Cream + Homozygous Silvergrey og Cream + Cinnamon + Homozygous Silvergreywhite'

 

 

Sable
(eeUu)
Cream + Umbrous3 sable

 

 

Silversable
(eeUuSgsg)
Cream + Umbrous + Silvergrey4 silversable

 

 

Mink
(eeppUu)
Cream + Cinnamon + Umbrous5 mink

 

 

Silvermink
(eeppUuSgsg)
Cream + Cinnamon + Umbrous + Silvergrey6 silvermink

 

 

Copper
eeppbbUu
Cream + Cinnamon + Rust + Umbrous7 copper

 

 

Silvercopper
(eeppbbUuSgsg)
Cream + Cinnamon + Rust + Umbrous + Silvergrey8 silvercopper

 

 

Caramel, Brown eared Ivory og Brown eared White.
Black eyed og Red eyed

(eebb/eebbpp, eebbSgsg/eebbppSgsg og eebbSgSg/eebbppSgSg)
Brunørede varianter av Cream, Ivory og White.

Brown eared Sable og Brown eared Silversable
(eebbUu og eebbUuSgsg)
Brunørede varianter av Sable og Silversable

 

 

Silvergrey
Heterosygous og Homozygous

(Sgsg og SgSg)

sgsgsg

 

 

Red eyed Silvergrey
Heterosygous og Homozygous

(ppSgsg og ppSgSg)
SgSg

 

 

Cinnamon
(pp)

 

 

Golden

Langhåret
(ll)
Genet for langhåret pels er et recessivt gen. Altså må begge foreldre enten være og/eller bære genet for at ungene skal få det. Dersom begge foreldrene er langhåret blir alle ungene også det. Dersom én er langhåret og den andre korthåret men langhårbærer, vil 50% av ungene bli langhåret og 50% kortåret men langhårbærer. Er begge foreldrene korthåret men langhårbærere blir 25% langhåret, 50% korthåret men langhårbærer og 25% korthåret. Hannene får mye lenger pels enn hunnene. Hunnene får omtrent dobbelt så lang pels som en korthåret hamster, og er jevnt over ganske tett og fluffy i pelsen. De kan kan også få noen lengre hår i nakken og tuster i rumpa. Hannene får lange slør langs ryggen og på siden av kroppen. Når pelsen blir lengre vannes fargen ut. Derfor vil feks. en langhåret cream hann være lysere i farge, enn en langhåret cream hunn.
LH

Satin
(Sasa)
Satin er et dominant gen som gjør at hårstårene blir hule og pelsen skinner. Det kan kombineres med alle farger, mønstre og andre hårlag. Hårlaget må aldri forekomme i dobbelt form (SaSa). Arver en hamsterunge Satin-genet både fra mor og far så vil pelsen i beste fall gi tynn og dårlig pels, og i verste fall vil hamsterungen bli hårløs. Derfor skal man aldri pare en Satin-hamster med en annen Satin-hamster.