Kullplaner & ventelisteVenteliste 2021

Campbells dverghamster
⊱~✿~✿~✿~✿~✿~✿~⊰


Husk å lese kjøpsinformasjon før du sender meg en forespørsel om å stå på venteliste.

Det er viktig at du gjør dette, før du sender meg en mail og forteller litt om hva du kan tilby en av våre hamstere. Jeg bruker mye tid på å gjøre informasjonen så lett tilgjengelig som mulig, og der står all generell informasjon du trenger å vite.Ventelisten er delt opp i to; oppdrettere (hamsterunger som selges til avl) og kjæledyrseiere (hamsterunger som selges utelukkende til kos).

Hamsterne fra Hamsterhiet, uansett art, selges som kjæledyr og uten avlsrettigheter med mindre annet er avtalt med meg på forhånd!

Når et aktuelt kull er mellom tre og fire uker vil jeg begynne å ta reservasjoner. Da følger jeg listen ovenfra og den som står øverst får velge først.

Får jeg ikke svar innen rimelig tid og antall mailer/sms, går jeg videre til neste på ventelisten. Endringer kan derfor komme underveis i reservasjonsprosessen.

Jeg som oppdretter tar meg retten til å beholde en unge ut leveringsklar dato, selvom den er reservert. Hvis det skjer så får du tilbud om en annen hamsterunge.

OPPDRETT
Ulricke A. M.Uspesifisert
Kira V. H.
KJÆLEDYR


Kullplaner 2021

Campbells dverghamster
⊱~✿~✿~✿~✿~✿~✿~⊰

Kullplaner er aldri helt fastsatt, og dette er kull kun i planleggingsstadiet. Endringer kan komme, det er vanskelig å planlegge alt til punkt og prikke, samt kan diverse utfordringer oppstå underveis!

Kullene listes opp alfabetisk og navngis deretter.

Alle dverghamsterungene blir registrert i Norsk Hamsterklubb, for å garantere at de er 100% renartet.

MOTHERFATHER

Hamsterhiets
Ønskedrøm Rabaldradatter

Chocolate Platinum
Ikke bestemt

Sammensetting; Mars 2023
Tidligst leveringsklare unger; April 2023

MOTHERFATHER
Hamsterhiets
Bea Weiradatter

Agouti
Ikke bestemt

Sammensetting; Mars 2023
Tidligst leveringsklare unger; April 2023

MOTHERFATHER
Hamsterhiets
Contra Zaryadatter

Black
Ikke bestemt

Sammensetting; Mars 2023
Tidligst leveringsklare unger; April 2023

MOTHERFATHER
Hamsterhiets
DaliaDarling Pydatter

Grey Opal Satin
Ikke bestemt

Sammensetting; Mars 2023
Tidligst leveringsklare unger; April 2023

MOTHERFATHER
Hamsterhiets
DelilahDelight Pydatter

Blue fawn Grey Platinum
Ikke bestemt

Sammensetting; Mars 2023
Tidligst leveringsklare unger; April 2023

MOTHERFATHER
Hamsterhiets
JiuMiu Omaradatter

BeLilac Platinum Satin
Ikke bestemt

Sammensetting; Mars 2023
Tidligst leveringsklare unger; April 2023

MOTHERFATHER
Hamsterhiets
JeaNea Omaradatter

BeLilac Satin
Ikke bestemt

Sammensetting; Mars 2023
Tidligst leveringsklare unger; April 2023

MOTHERFATHER
Hamsterhiets
Kamila Pamila Pydatter

Blue Beige Grey Satin
Ikke bestemt

Sammensetting; Mars 2023
Tidligst leveringsklare unger; April 2023

MOTHERFATHER
Hamsterhiets
Kelana Petrana Pydatter

Grey Opal Satin
Ikke bestemt

Sammensetting; Mars 2023
Tidligst leveringsklare unger; April 2023

MOTHERFATHER
Hamsterhiets
Kolina Polina Pydatter

Grey Opal Satin
Ikke bestemt

Sammensetting; Mars 2023
Tidligst leveringsklare unger; April 2023