Kullplaner & ventelisteVenteliste 2021

Campbells dverghamster
⊱~✿~✿~✿~✿~✿~✿~⊰


Husk å lese kjøpsinformasjon før du sender meg en forespørsel om å stå på venteliste.

Det er viktig at du gjør dette, før du sender meg en mail og forteller litt om hva du kan tilby en av våre hamstere. Jeg bruker mye tid på å gjøre informasjonen så lett tilgjengelig som mulig, og der står all generell informasjon du trenger å vite.Ventelisten er delt opp i to; oppdrettere (hamsterunger som selges til avl) og kjæledyrseiere (hamsterunger som selges utelukkende til kos).

Hamsterne fra Hamsterhiet, uansett art, selges som kjæledyr og uten avlsrettigheter med mindre annet er avtalt med meg på forhånd!

Når et aktuelt kull er mellom tre og fire uker vil jeg begynne å ta reservasjoner. Da følger jeg listen ovenfra og den som står øverst får velge først.

Får jeg ikke svar innen rimelig tid og antall mailer/sms, går jeg videre til neste på ventelisten. Endringer kan derfor komme underveis i reservasjonsprosessen.

Jeg som oppdretter tar meg retten til å beholde en unge ut leveringsklar dato, selvom den er reservert. Hvis det skjer så får du tilbud om en annen hamsterunge.

OPPDRETT
Ulricke A. M.Uspesifisert
Kira V. H.
Kira V. H.
Kira V. H.
KJÆLEDYR
Josefine O. H. I.Hunn
Josefine O. H. I.Hunn
Sigrid N.
Anne B.E4+
Linn G.
Christine E.Hann
Christine E.Hann
Christine E.Hann
Cathrine I.
Caroline M. A.
Marika H.
May L.
May L.


Kullplaner 2021

Campbells dverghamster
⊱~✿~✿~✿~✿~✿~✿~⊰

Kullplaner er aldri helt fastsatt, og dette er kull kun i planleggingsstadiet. Endringer kan komme, det er vanskelig å planlegge alt til punkt og prikke, samt kan diverse utfordringer oppstå underveis!

Kullene listes opp alfabetisk og navngis deretter.

Alle dverghamsterungene blir registrert i Norsk Hamsterklubb, for å garantere at de er 100% renartet.

Hamsterhiets Hårfager Viljadatter
Agouti Satin
+
Hamsterhiets Kakebake Nurksønn
Sandy
* Sammensatt 9/8
Hamsterhiets Kakepynt Yrayadatter
Grey Opal
+
Hamsterhiets Zyro Vyrosønn
ReLilac Grey Platinum Satin
* Sammensatt 9/8
Hamsterhiets Petromara Amaradatter
Blue Grey Platinum
+
Hamsterhiets Uggar Ærbarsønn
BeLilac Platinum Satin
* Sammensatt 9/8
Hamsterhiets Rabaldra Xeinadatter
Black Platinum
+
Hamsterhiets Yezar Jegarsønn
Black
* Sammensatt 9/8
Hamsterhiets Sigrunn Æradatter
Opal Satin
+
Hamsterhiets Yemar Jegarsønn
Black
* Sammensatt 9/8
Hamsterhiets Umilja Viljadatter
Blue Satin
+
Hamsterhiets Zybo Vyrosønn
Lilac fawn Grey Platinum
* Sammensatt 9/8
Hamsterhiets Weira Xeinadatter
Agouti
+
Hamsterhiets Ærkhans Hanssønn
Sandy Satin
* Sammensatt 9/8
Hamsterhiets Yaga Bragadatter
Black
+
Hamsterhiets Morgendis Zysksønn
Chocolate Platinum Satin
* Sammensatt 9/8
Hamsterhiets Zarya Darydadatter
ReLilac
+
Hamsterhiets Yegar Jegarsønn
Black
* Sammensatt 9/8
Hamsterhiets Ærkhya Enhyadatter
Opal Satin
*ubestemt hann, september/oktober
Hamsterhiets Ærvhya Enhyadatter
Agouti Satin
*ubestemt hann, september/oktober